องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]387
282 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]319
283 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำรถเก็บขยะ นางสาวพิมพ์ แมงขุนทด [ 3 ม.ค. 2561 ]314
284 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2560 ]326
285 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 [ 14 ธ.ค. 2560 ]320
286 งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2560 [ 14 ธ.ค. 2560 ]327
287 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]318
288 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]302
289 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ฯ [ 1 ธ.ค. 2560 ]300
290 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ [ 1 ธ.ค. 2560 ]295
291 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารสารหนังสือพิมพ์ [ 1 ธ.ค. 2560 ]327
292 ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]323
293 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2560 [ 27 พ.ย. 2560 ]327
294 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป [ 21 พ.ย. 2560 ]317
295 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหและเสือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 16 พ.ย. 2560 ]319
296 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 16 พ.ย. 2560 ]317
297 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 8 พ.ย. 2560 ]298
298 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 7 พ.ย. 2560 ]291
299 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]299
300 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 31 ต.ค. 2560 ]315
301 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๑) [ 25 ต.ค. 2560 ]307
302 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]317
303 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]303
304 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]317
305 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2560 [ 12 ก.ย. 2560 ]317
306 จัดซื้อท่อ PVC แข็งชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนยฺกลาง 6 นิ้ว จำนวน 500 ท่อน [ 22 ส.ค. 2560 ]316
307 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2560 [ 10 ส.ค. 2560 ]311
308 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]303
309 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]327
310 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป [ 30 มิ.ย. 2560 ]319
311 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 26 มิ.ย. 2560 ]326
312 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2560 [ 26 มิ.ย. 2560 ]306
313 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๑) [ 1 มิ.ย. 2560 ]298
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๒) [ 1 มิ.ย. 2560 ]305
315 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๑) [ 1 มิ.ย. 2560 ]304
316 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๑) [ 1 มิ.ย. 2560 ]305
317 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๒ [ 1 มิ.ย. 2560 ]300
318 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาประจำปี 2560 รอบเดือนเมษายน(1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) [ 19 เม.ย. 2560 ]304
319 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]311
320 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2560 [ 27 ม.ค. 2560 ]334
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11