องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา [ 29 ม.ค. 2558 ]340
342 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 [ 28 ม.ค. 2558 ]303
343 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 [ 27 ม.ค. 2558 ]308
344 หลักเกณฑ์ในการประเมินค่ารายปี เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2552 [ 7 ม.ค. 2558 ]386
345 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประชาสมัพันธ์การประการลดขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาเเล้วเสร็จของงาน [ 6 ม.ค. 2558 ]339
346 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [ 5 ม.ค. 2558 ]317
347 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5ส) [ 22 ธ.ค. 2557 ]353
348 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [ 5 ธ.ค. 2557 ]323
349 กิจกรรม 5 ส [ 30 ต.ค. 2557 ]323
350 ขอเชิญชวนท่องเที่ยวโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 27 ต.ค. 2557 ]372
351 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน [ 21 ต.ค. 2557 ]344
352 โครงการศูนย์อำนวยความเป็นธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2557 ]329
353 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประกาศลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน [ 6 ต.ค. 2557 ]313
354 ประชาสัมพันธ์การให้บริการนอกเวลาราชการ (ในวันหยุดและช่วงพักกลางวัน) [ 2 ต.ค. 2557 ]345
355 สอบราคาซื้อถังขยะขนาด 200 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 13 ส.ค. 2557 ]327
356 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 [ 13 ส.ค. 2557 ]321
357 การประชุมแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 [ 9 ส.ค. 2557 ]311
358 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [ 8 ส.ค. 2557 ]321
359 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 1 ส.ค. 2557 ]304
360 สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 20 มิ.ย. 2557 ]340
361 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]335
362 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 3 มิ.ย. 2557 ]309
363 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.หินดาด บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 [ 10 เม.ย. 2557 ]329
364 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ ประจำปี 2557 [ 3 ก.พ. 2557 ]316
365 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 [ 28 ม.ค. 2557 ]337
366 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยที่ 1 ครั้งที่ ประจำปี 2557 [ 27 ม.ค. 2557 ]325
367 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 [ 2 ม.ค. 2557 ]332
368 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2556 [ 28 พ.ย. 2556 ]307
369 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 ต.ค. 2556 ]340
370 ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 25 ต.ค. 2556 ]322
371 การเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ 16 ก.ย. 2556 ]330
372 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2556 [ 13 ก.ย. 2556 ]314
373 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 10 ส.ค. 2556 ]312
374 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 10 ส.ค. 2556 ]324
375 การแปรญัติิ ครั้งที่1.56 [ 10 ส.ค. 2556 ]314
376 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [ 9 ส.ค. 2556 ]322
377 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี 2556 [ 1 ส.ค. 2556 ]310
378 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2556 [ 30 พ.ค. 2556 ]314
379 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 5 ก.พ. 2556 ]318
380 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร [ 28 ม.ค. 2556 ]322
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11