องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [ 5 ม.ค. 2558 ]
2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5ส) [ 22 ธ.ค. 2557 ]
3 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [ 5 ธ.ค. 2557 ]
4 กิจกรรม 5 ส [ 30 ต.ค. 2557 ]
5 ขอเชิญชวนท่องเที่ยวโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 27 ต.ค. 2557 ]
6 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน [ 21 ต.ค. 2557 ]
7 โครงการศูนย์อำนวยความเป็นธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2557 ]
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประกาศลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน [ 6 ต.ค. 2557 ]
9 ประชาสัมพันธ์การให้บริการนอกเวลาราชการ (ในวันหยุดและช่วงพักกลางวัน) [ 2 ต.ค. 2557 ]
10 สอบราคาซื้อถังขยะขนาด 200 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 13 ส.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14