องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ขอประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนดใหม่

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2559