องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แทนตำแหน่งว่าง)

ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด สำนักปลัด

  - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จำนวน 1 อัตรา

  - ตำแหน่ง ภารโรง                  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่งวันที่ 16 - 25 สิงหาคม  2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

     เอกสารประกอบ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :