องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2559

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จะเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่  8  ธันวาคม   2559 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ชั้น  2   เพื่อรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงขอเชิญชวนท่านร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

    เอกสารประกอบ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :