องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง


ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
 
2
3
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว :