องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือและมาตราฐานการให้บริการกองสวัสดิการสังคม

    รายละเอียดข่าว

1. ด้านการปฏิบัติการ

2. ด้านการบริการ

3. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง    เอกสารประกอบ

คู่มือและมาตราฐานการให้บริการกองสวัสดิการสังคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :