องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 160 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 ต.ค. 2557    กิจกรรม 5 ส 47
  27 ต.ค. 2557    ขอเชิญชวนท่องเที่ยวโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 45
  21 ต.ค. 2557    โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน 41
  6 ต.ค. 2557    โครงการศูนย์อำนวยความเป็นธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 41
  6 ต.ค. 2557    องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประกาศลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 46
  2 ต.ค. 2557    ประชาสัมพันธ์การให้บริการนอกเวลาราชการ (ในวันหยุดและช่วงพักกลางวัน) 42
  13 ส.ค. 2557    สอบราคาซื้อถังขยะขนาด 200 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 40
  13 ส.ค. 2557    รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 41
  9 ส.ค. 2557    การประชุมแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 36
  8 ส.ค. 2557    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 37
  1 ส.ค. 2557    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 45
  20 มิ.ย. 2557    สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 37
  18 มิ.ย. 2557    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2557 36
  3 มิ.ย. 2557    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 36
  10 เม.ย. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.หินดาด บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 42
  3 ก.พ. 2557    ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ ประจำปี 2557 32
  28 ม.ค. 2557    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 36
  27 ม.ค. 2557    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยที่ 1 ครั้งที่ ประจำปี 2557 37
  2 ม.ค. 2557    เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 38
  28 พ.ย. 2556    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2556 38


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าที่ 6 [ 7 ][ 8 ]