องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2557    ประชาสัมพันธ์การให้บริการนอกเวลาราชการ (ในวันหยุดและช่วงพักกลางวัน) 14
  13 ส.ค. 2557    สอบราคาซื้อถังขยะขนาด 200 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 14
  13 ส.ค. 2557    รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 14
  9 ส.ค. 2557    การประชุมแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 12
  8 ส.ค. 2557    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 12
  1 ส.ค. 2557    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 14
  20 มิ.ย. 2557    สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 14
  18 มิ.ย. 2557    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2557 11
  3 มิ.ย. 2557    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 13
  10 เม.ย. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.หินดาด บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 16
  3 ก.พ. 2557    ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ ประจำปี 2557 11
  28 ม.ค. 2557    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 11
  27 ม.ค. 2557    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยที่ 1 ครั้งที่ ประจำปี 2557 12
  2 ม.ค. 2557    เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 14
  28 พ.ย. 2556    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2556 12
  25 ต.ค. 2556    ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น 17
  25 ต.ค. 2556    ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 14
  16 ก.ย. 2556    การเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 14
  13 ก.ย. 2556    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2556 12
  10 ส.ค. 2556    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 14


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าที่ 5 [ 6 ][ 7 ]