องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2560 [ 27 ม.ค. 2560 ]
2 การชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]
3 การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]
4 แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 3 ม.ค. 2560 ]
5 แจ้งการสำรวจข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๐ [ 8 ธ.ค. 2559 ]
6 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2559 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2559 ]
9 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด พ.ศ.2560 [ 6 ต.ค. 2559 ]
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2559 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14