องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ส.ค. 2558    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 19
  3 ส.ค. 2558    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 21
  29 พ.ค. 2558    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 16
  1 เม.ย. 2558    ขอเชิญชวนท่องเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และสืบทอดจารีตประเพณีบูชาองค์ยอดปราสาท ประจำปี 2558 27
  16 ก.พ. 2558    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 13
  9 ก.พ. 2558    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 15
  3 ก.พ. 2558    การกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปี 2558 17
  29 ม.ค. 2558    เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา 14
  28 ม.ค. 2558    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 16
  27 ม.ค. 2558    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 16
  7 ม.ค. 2558    หลักเกณฑ์ในการประเมินค่ารายปี เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2552 14
  6 ม.ค. 2558    องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประชาสมัพันธ์การประการลดขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาเเล้วเสร็จของงาน 15
  5 ม.ค. 2558    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 15
  22 ธ.ค. 2557    โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5ส) 15
  5 ธ.ค. 2557    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 14
  30 ต.ค. 2557    กิจกรรม 5 ส 17
  27 ต.ค. 2557    ขอเชิญชวนท่องเที่ยวโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 15
  21 ต.ค. 2557    โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน 14
  6 ต.ค. 2557    โครงการศูนย์อำนวยความเป็นธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 15
  6 ต.ค. 2557    องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประกาศลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 16


[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ]