องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 160 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 ม.ค. 2560    แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 40
  8 ธ.ค. 2559    แจ้งการสำรวจข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๐ 38
  1 ธ.ค. 2559    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2559 42
  6 ต.ค. 2559    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 47
  6 ต.ค. 2559    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 41
  6 ต.ค. 2559    ประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด พ.ศ.2560 42
  29 ก.ย. 2559    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 39
  23 ก.ย. 2559    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 38
  5 ก.ย. 2559    ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.หินดาด 39
  24 ส.ค. 2559    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปี2559 41
  17 ส.ค. 2559    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2559 41
  5 ส.ค. 2559    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2559 44
  23 มิ.ย. 2559    ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 39
  13 มิ.ย. 2559    ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 40
  23 พ.ค. 2559    เรื่อง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีความ 48
  4 พ.ค. 2559    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2559 39
  10 มี.ค. 2559    ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 2559 38
  1 มี.ค. 2559    ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 45
  28 ม.ค. 2559    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 44
  7 ม.ค. 2559    ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 40


[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]