องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

  นโยบาย “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “ง...[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 316]
 
  กิจกรรมโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด Big Cle...[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 39]
 
  การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลหินดาด[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 352]
 
  กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ ป...[วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 264]
 
  อบต.หินดาด ได้ดำเนินกิจกรรม Kick off "ปฏิบัติการทั...[วันที่ 2022-01-06][ผู้อ่าน 307]
 
  กองสวัสดิการสังคม อบต.หินดาดและสำนักงานพัฒนาสังคมแ...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 33]
 
  การตรวจเวรยามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ณ ศูน...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 369]
 
  กิจกรรมรณรงค์และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 400]
 
  โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการน้ำเส...[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 390]
 
  อบต. หินดาด เผยแพร่วิธีและสาธิตการทำถังขยะเปียก แก...[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 157]
 
  การลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการปิดทางน้ำเข้า...[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 310]
 
  การลงพื้นที่ตรวจสอบการรังวัดที่ดินเอกชนเพื่อป้องกั...[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 390]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16