องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การตรวจประเมินมาตรฐานประจำปีของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลหินดาด


วันที่ 3 มีนาคม 2565  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  ได้มอบหมายให้ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  
ตามประกาศนายทะเบียน  เรื่อง มาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  โดยมีนายสุวิช  คมพยัคฆ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  และคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลหินดาด  ให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมินดังกล่าว  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12