องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


วันที่ 7-14 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ลงพื้นที่ติดตาม กระตุ้น และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนที่ได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้เกิดการใช้งานจริงอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ ในพื้นที่ตำบลหินดาด จำนวน 24 หมู่บ้าน

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12