องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 23 ธ.ค. 2565 กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายสุวิช คมพยัคฆ์ นายก อบต.หินดาด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ นางสาวอริศรา ปักษา รองปลัด อบต.หินดาด รักษาราชการแทนปลัด อบต.หินดาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติวิทยากรจากแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลด่านขุนทด เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติตามโครงการฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน ณ อาคารหอประชุม อบต.หินดาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และมีการสาธิตฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR and AED), การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ,การยกและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดการบริการประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี และนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12