องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


รณรงค์การต่อต้านการทุจริต และนโยบาย No Gift Policy


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รณรงค์ การต่อต้านการทุจริต  ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (ชั้น 2)  เพื่อประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่  การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต  และการแสดงพลังต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12