องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


อบต.หินดาด จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (กิจกรรมสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว) ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 11 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หินดาด ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้กิจกรรมการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและที่ไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ตำบลหินดาด

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12