องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2566


วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12