องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทการปิดกั้นทางน้ำ


                    เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ นาฬิกา อบต. หินดาด ได้มีการเชิญผู้แทน ของทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย นางสาวสุรีย์พร  มืมขุนทด และนางต้ม สาบำรุง พร้อมคณะ เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย  เรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาการถมคลองสาธารณประโยชน์ปิดกั้นทางน้ำทำให้น้ำท่วมที่นา ณ ห้องประชุมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ชั้น ๒ อบต. หินดาด โดยมีผู้แทนของ อบต. หินดาด ประกอบด้วย นายสุวิช คมพยัคฆ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และนายศิริชัย ไขขุนทด นิติกร ชำนาญการ ผู้แทนของอำเภอด่านขุนทดประกอบด้วย นายประหัส เลิศกิจลักษณ์ กำนันตำบลหินดาด และนายคมกริช เปสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ เป็นผู้ช่วยในการไกล่เกลี่ย ผลการไกล่เกลี่ย ปรากฏว่า ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12