องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2562
 
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :