องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมฯาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมฯาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๔
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :