องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560 รอบเดือนตุลาคม(1เมษายน - 30 กันยายน 2560)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560 รอบเดือนตุลาคม (1เมษายน - 30 กันยายน 2560) 

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560 รอบเดือนตุลาคม(1เมษายน - 30 กันยายน 2560)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :