องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2561 ]
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน [ 25 ม.ค. 2561 ]
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ [ 22 ม.ค. 2561 ]
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ [ 22 ม.ค. 2561 ]
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 19 ม.ค. 2561 ]
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 17 ม.ค. 2561 ]
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมปั๊มน้ำ ศพด.อบต.หินดาด [ 16 ม.ค. 2561 ]
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2561 ]
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน (หินเพิง) [ 9 ม.ค. 2561 ]
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 [ 9 ม.ค. 2561 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32