องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิ๊กฟูุต จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
  2 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน บ้านกุดนางทอหูก หมู่่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
  2 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน บ้านนาโคกพัฒนา หมู่่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
  2 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
  2 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
  2 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
  29 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณะสุขฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
  26 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
  26 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction) ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
  26 มิ.ย. 2561    ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
  26 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง 58
  26 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
  26 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ วิทยุ icom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
  20 มิ.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์โครงการการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ (แผนที่แม่บท) อบต.หินดาด 58
  20 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
  20 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) อบต.หินดาด 59
  13 มิ.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการ จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
  13 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
  13 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
  11 มิ.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] หน้าที่ 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]