องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 402 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ 8
  22 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 6
  22 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 9
  19 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7
  17 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7
  16 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมปั๊มน้ำ ศพด.อบต.หินดาด 7
  11 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  9 ม.ค. 2561    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน (หินเพิง) 7
  9 ม.ค. 2561    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 9
  9 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน (หินเพิง)บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  9 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  8 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็ก 8
  8 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาจัดหาเก้าอี้ เครื่องเสียง โครงการวันเด็ก 8
  8 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุโครงการวันเด็ก 9
  3 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะ นายลัด เคียวกลางดอน 8
  3 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะ นางสุภาวรรณ เสนสิทธิ์ 13
  3 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะ นางสาวพิมพ์ แมงขุนทด 8
  3 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะ นาย ก้อง ไมขุนทด 8
  3 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมที่วางเท้าสำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-9102 9
  29 ธ.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2561 8


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] หน้าที่ 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]