องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  25 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
  24 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
  23 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
  23 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
  23 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
  19 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
  19 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
  19 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
  19 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
  18 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
  17 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
  16 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
  5 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 1442 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82
  5 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 3901 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
  3 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายและหญิงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
  3 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
  3 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
  3 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 63
  3 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
  3 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ (พัดลมติดผนัง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] หน้าที่ 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]