องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 472 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  21 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยบ่อขยะ หมู่ที่ 1 , 11 และ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
  21 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (การเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
  15 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม( นม )โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สหรับโรงเรียน จำนวน 7 แห่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
  15 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
  15 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
  11 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
  10 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
  8 พ.ค. 2561    แบบสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 - บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 26
  8 พ.ค. 2561    ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 - บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 27
  8 พ.ค. 2561    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 ถึง บ้านท่าขีเเหล็ก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17
  8 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
  8 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
  1 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 27
  1 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 25
  30 เม.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
  30 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในรูปแบบ Excel File 16
  27 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน และเปลี่ยนโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  25 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง 18
  23 เม.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 17
  23 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน มอก.) 16


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] หน้าที่ 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]