องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
  15 ส.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินดาด หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
  15 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินดาด หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
  15 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
  15 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
  15 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินดาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
  15 ส.ค. 2561    ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 45
  15 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
  15 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
  15 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
  14 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
  14 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
  10 ส.ค. 2561    ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
  8 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
  8 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
  8 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
  8 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการฝึกอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
  1 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
  1 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
  31 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุข ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] หน้าที่ 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]