องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 472 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
  13 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
  11 มิ.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
  11 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
  8 มิ.ย. 2561    ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.หินดาด จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
  8 มิ.ย. 2561    ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินดาด จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
  8 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออารหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
  8 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หินดาด จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
  4 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและผู้นำองค์กรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษญกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
  4 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและผู้นำองค์กรชุมชนตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
  1 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 23
  1 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2561 24
  31 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสารบรรณและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
  25 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนน ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
  25 พ.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวฯราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
  23 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 - บ้านท่าขี้เหล็ก หทู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20
  22 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 - บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20
  22 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตืฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
  22 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในโครงการปลูกป่าฌฉลิมพระเกียนรติฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
  22 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และผ้าเย็น ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] หน้าที่ 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]