องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 ส.ค. 2561    xประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
  22 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านนาตาหน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
  22 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านขี้เหล็ก 2 หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
  22 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
  21 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการอบรม เรื่อง ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.หินดาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
  21 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตร อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
  21 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
  21 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
  17 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
  17 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
  17 ส.ค. 2561    ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
  17 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนิดเลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
  17 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
  17 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
  17 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
  17 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
  17 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
  16 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
  16 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
  16 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าที่ 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]