องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 ต.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 46
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2562 นางสาวสุภาวรรณ เสนสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2562 นายก้อง ไมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2562 นายลัด เคียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2562 นางสาวพิมพ์ แมงขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
  1 ต.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปืดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาคนงานจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 24 หมู่บ้าน จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเลเซอร์ปริ้นเตอร์ ขาว-ดำ ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Xerox รุ่น Workcentre 5335 หมายเลขเครื่อง AE 9898000 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน คุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
  25 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
  13 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
  12 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
  11 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
  10 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
  7 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
  4 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน ขย 312 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 001-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
  4 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่ระบบเบรครถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผธ 8375 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
  3 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด รหัส 456-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
  3 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
  31 ส.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ 24 45


[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]