องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 402 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและผู้นำองค์กรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษญกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  4 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและผู้นำองค์กรชุมชนตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  1 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 9
  1 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2561 10
  31 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสารบรรณและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  25 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนน ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  25 พ.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวฯราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  23 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 - บ้านท่าขี้เหล็ก หทู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9
  22 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 - บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7
  22 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตืฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  22 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในโครงการปลูกป่าฌฉลิมพระเกียนรติฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
  22 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และผ้าเย็น ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  21 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยบ่อขยะ หมู่ที่ 1 , 11 และ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  21 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (การเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
  15 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม( นม )โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สหรับโรงเรียน จำนวน 7 แห่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  15 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  15 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  11 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  10 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  8 พ.ค. 2561    แบบสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 - บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 10


[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]