องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินดาดเหนือ ม.17 [ 28 มี.ค. 2561 ]
2 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.หินดาด [ 28 มี.ค. 2561 ]
3 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านห้วยจรเข้ตะวันออก ม.19 [ 28 มี.ค. 2561 ]
4 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านกุดพญา ม.21 [ 28 มี.ค. 2561 ]
5 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยารักษ์ ม.24 [ 28 มี.ค. 2561 ]
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17 [ 28 มี.ค. 2561 ]
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ 24 [ 28 มี.ค. 2561 ]
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกุดพญา หมู่ที่ 21 [ 28 มี.ค. 2561 ]
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17 [ 28 มี.ค. 2561 ]
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงพื้นที่เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.หินดาด [ 28 มี.ค. 2561 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32