องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 402 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  29 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณะสุขฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  26 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  26 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction) ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
  26 มิ.ย. 2561    ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  26 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง 12
  26 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  26 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ วิทยุ icom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  20 มิ.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์โครงการการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ (แผนที่แม่บท) อบต.หินดาด 12
  20 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  20 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) อบต.หินดาด 14
  13 มิ.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการ จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  13 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  13 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  11 มิ.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  11 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  8 มิ.ย. 2561    ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.หินดาด จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  8 มิ.ย. 2561    ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินดาด จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  8 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออารหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  8 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หินดาด จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8


[ 1 ][ 2 ] หน้าที่ 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]