องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับ หลายเลขทะเบียน ฮข 7379 กทม ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
  1 พ.ย. 2561    ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
  31 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเก็บขนขยะพร้อมพนักงานเก็บขยะมูลฝอยประจำรถ จำนวน 12 หมู่บ้าน จำนวน 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
  31 ต.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2561 สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.หินดาด จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
  31 ต.ค. 2561    ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
  31 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จำนวน 5 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
  31 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุข ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
  26 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
  24 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบายน้ำบ้านห้วยจรเข้ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
  24 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลหินดาด ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
  24 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง/เต๊นท์/เก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลหินดาด ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
  18 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
  16 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายผ้าแพรติดลูกโป่ง โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลหินดาด ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
  16 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลหินดาด ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
  16 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬาที่ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลหินดาด ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
  16 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามในการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลหินดาด ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
  11 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
  11 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
  5 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
  3 ต.ค. 2561    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 45


[ 1 ][ 2 ] หน้าที่ 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]