องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 18 ก.ย. 2556 ]
2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 5 เครื่อง [ 18 ก.ย. 2556 ]
3 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถปรับอากาศขนาด 8 ล้อ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง [ 19 ส.ค. 2556 ]
4 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำโต๊ะนั่งประชุมสภาฯ ของ อบต.หินดาด [ 2 ส.ค. 2556 ]
5 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง [ 13 มิ.ย. 2556 ]
6 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบิรหารส่วนตำบลหินดาด [ 13 มิ.ย. 2556 ]
7 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 13 มิ.ย. 2556 ]
8 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.หินดาด [ 26 เม.ย. 2556 ]
9 สอบราคาซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร [ 26 เม.ย. 2556 ]
10 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน 5 ชุด [ 19 มี.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25