องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  21 ธ.ค. 2558    5. โครงการ วางท่อประปาในหมู่บ้าน บ้านปราสาท หมู่ที่ 4 52
  21 ธ.ค. 2558    6. โครงการขุดลอกสระ บ้านนาตาหน หมู่ที่ 10 51
  21 ธ.ค. 2558    7. โครงการ เจาะบ่อบาดาลชนิดเครื่องสูบน้ำแบบมือโยก (Hand Pump) บ้านหินดาดตะวันออกหมู่ที่ 13 49
  21 ธ.ค. 2558    8. โครงการเจาะบ่อบาดาลชนิดเครื่องสูบน้ำแบบมือโยก (Hand Pump) บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17 51
  21 ธ.ค. 2558    9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสามัคคี 53
  22 ก.ย. 2558    ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในตำบลหินดาด จำนวน ๒๔ หมู่บ้านเป็นเวลา ๑๒ เดือน 50
  22 ก.ย. 2558    แบบแสดงราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 51
  16 ก.ย. 2558    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จำนวน 12 โครงการ 50
  21 ส.ค. 2558    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Action) จำนวน 12 โครงการ 51
  21 ส.ค. 2558    ประกาศประมูลการจ้างด้วยวิธีประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ 49
  21 ส.ค. 2558    โครงการที่ 1 คสล หมู่ 22 52
  21 ส.ค. 2558    โครงการที่ 5 คสล หมู่ 6 51
  21 ส.ค. 2558    โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก บ้านหินดาด หมู่ 1 52
  21 ส.ค. 2558    โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ 2 50
  21 ส.ค. 2558    โครงการที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีติเสริมเหล็ก บ้านปราสาท หมู่ 4 52
  21 ส.ค. 2558    โครงการที่ 6 คสล.หมู่ 7 52
  21 ส.ค. 2558    โครงการที่ 7 คสล.หมู่ 11 51
  21 ส.ค. 2558    โครงการที่ 8 คสล หมู่ 14 51
  21 ส.ค. 2558    โครงการที่ 8 คสล หมู่ 14 56
  21 ส.ค. 2558    โครงการที่ 9 คสล หมู่ 20 48


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าที่ 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]