องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 402 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
  19 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
  19 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  19 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  18 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
  17 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  16 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  5 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 1442 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
  5 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 3901 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  3 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายและหญิงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  3 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  3 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  3 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 13
  3 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
  3 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ (พัดลมติดผนัง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  3 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิ๊กฟูุต จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  2 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน บ้านกุดนางทอหูก หมู่่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
  2 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน บ้านนาโคกพัฒนา หมู่่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
  2 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
  2 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10


[ 1 ] หน้าที่ 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]