องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  3 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-9102 โดยเฉพาะเจาะจง 11
  30 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
  30 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
  30 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง 15
  30 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในอาคาร สำนักงาน 13
  28 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโดนโลยีสารสนเทศ DLTVศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด องค์การบริหารส่้วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
  16 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับ หมายเลขทะเบียน นข 4244 สระบุรี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
  15 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
  15 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4- บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
  15 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
  15 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
  15 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาหน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
  15 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
  15 พ.ย. 2561    จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับใช้ในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
  15 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
  15 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้ในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ปีงบประมาณ 2562 15
  15 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำกระทงเปิดงานโตรงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  13 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
  13 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30


[ 1 ] หน้าที่ 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]