องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 19 ม.ค. 2561 ]
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 17 ม.ค. 2561 ]
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมปั๊มน้ำ ศพด.อบต.หินดาด [ 16 ม.ค. 2561 ]
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2561 ]
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน (หินเพิง) [ 9 ม.ค. 2561 ]
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 [ 9 ม.ค. 2561 ]
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน (หินเพิง)บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2561 ]
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2561 ]
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็ก [ 8 ม.ค. 2561 ]
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาจัดหาเก้าอี้ เครื่องเสียง โครงการวันเด็ก [ 8 ม.ค. 2561 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25