องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 402 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 พ.ย. 2556    สอบราคาจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6 8
  12 พ.ย. 2556    สอบราคาจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท หมู่ 4 6
  12 พ.ย. 2556    สอบราคาจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ 2 7
  12 พ.ย. 2556    สอบราคาจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาททอง หมู่ 22 7
  12 พ.ย. 2556    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดนางทอหูก หมู่ 5 8
  12 พ.ย. 2556    สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 23 7
  12 พ.ย. 2556    สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาตาหน หมู่ 10 7
  12 พ.ย. 2556    สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24 6
  7 ต.ค. 2556    สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2557 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด รวม 24 หมู่บ้าน 9
  18 ก.ย. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 9
  18 ก.ย. 2556    สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 5 เครื่อง 10
  19 ส.ค. 2556    สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถปรับอากาศขนาด 8 ล้อ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง 9
  2 ส.ค. 2556    สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำโต๊ะนั่งประชุมสภาฯ ของ อบต.หินดาด 9
  13 มิ.ย. 2556    สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 9
  13 มิ.ย. 2556    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบิรหารส่วนตำบลหินดาด 10
  13 มิ.ย. 2556    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9
  26 เม.ย. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.หินดาด 9
  26 เม.ย. 2556    สอบราคาซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร 8
  19 มี.ค. 2556    ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน 5 ชุด 8
  4 มี.ค. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 6


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] หน้าที่ 19 [ 20 ][ 21 ]