องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 พ.ย. 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
  1 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเดือน พฤศจิกายน 2560 55
  30 ต.ค. 2560    ชี้แจงรายละเอียดตามประกาศองการบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล อบต.หินดาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 52
  25 ต.ค. 2560    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล อบต.หินดาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52
  12 ต.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางระบบประปา อบต.หินดาด 51
  2 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเดือน ตุลาคม 2560 56
  26 ก.ย. 2560    ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 56
  7 ก.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อท่อ PVC แข็งชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 มม. ยาว 4 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา 53
  16 ส.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หินดาด หมู่ที่ 14 56
  11 ส.ค. 2560    เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หินดาด หมู่ที่ 14 55
  20 ก.ค. 2560    ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 87
  11 ก.ค. 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงฯ โดยวิธีตกลงราคา 54
  6 ก.ค. 2560    ประกาศใช้ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 53
  31 พ.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) 53
  31 พ.ค. 2560    ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 56
  23 พ.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคาโครงการเทพื้นคอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำ อบต.หินดาด หมู่ที่ 14 58
  19 พ.ค. 2560    เผยแพร่ราคากลางโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.หินดาด หมู่ที่ 14 54
  28 เม.ย. 2560    ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 83
  20 มี.ค. 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยวิธีสอบราคา 53
  6 ก.พ. 2560    จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ 52


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] หน้าที่ 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]