องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 402 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 มี.ค. 2558    ประกวดราคาจ้าง (e–Auction) โครงการซ่อมแซมถนนดินสายถ้ำสำโรงบ้านปราสาททอง หมู่ 22 6
  16 มี.ค. 2558    ประกวดราคาจ้าง (e–Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ 9 7
  6 ก.พ. 2558    สอบราคา โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจรเข้ หมู่ 3 8
  6 ก.พ. 2558    สอบราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคปซีล สายบ้านหินดาด-ทางหลวงหมายเลข 2256 6
  6 ก.พ. 2558    สอบราคา โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจรเข้ หมู่ 3 7
  12 ธ.ค. 2557    โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหินดาดเหนือ-ทางหลวงหมายเลข 2256 บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17 9
  11 ธ.ค. 2557    ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองยารักษ์หมู่ ๒๔ ถึงบ้านค่ายทะยิง หมู่ ๖ 6
  11 ธ.ค. 2557    สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายวังกระซัดสายกลาง บ้านพูนทอง หมู่ ๑๖ ถึง บ้านปราสาท หมู่ ๑๔ 7
  11 ธ.ค. 2557    สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินสาย วังกระทะ บ้านห้วยจรเข้ หมู่ ๓ ถึงบ้านรวมใจ หมู่ ๑๕ 6
  11 ธ.ค. 2557    สอบราคาโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าขี้เหล็กหมู่ ๒ 5
  21 ต.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบที่ สถ.ศพด.2 6
  11 ก.ย. 2557    สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2558 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 5
  11 ก.ย. 2557    สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2558 6
  2 ก.ย. 2557    สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถปรับอากาศขนาด 8 ล้อ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง 6
  13 มิ.ย. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าขี้เหล็ก 2 หมู่ที่ 20 5
  13 มิ.ย. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายหนองตะขบ บ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 6
  13 มิ.ย. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ฯ 9
  13 มิ.ย. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านปราสาท หมู่ที่ 4 บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 5
  12 มิ.ย. 2557    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 7
  4 มิ.ย. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8 6


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] หน้าที่ 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]