องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  24 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาหน หมู่ที่ 10 55
  23 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการกีฬา 53
  23 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬา 51
  23 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาผู้ชนะจัดซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการกีฬา 53
  23 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา 53
  23 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสนามโครงการแข่งขันกีฬา 56
  23 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเต๊น เก้าอี้ เครื่องเสียง 52
  22 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้ หมู่ที่ 3 55
  22 พ.ย. 2560    เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 59
  22 พ.ย. 2560    เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้ หมู่ที่ 3 50
  22 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 53
  17 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 51
  17 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 12 52
  17 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 50
  17 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพูนทอง หมู่ที่16 50
  17 พ.ย. 2560    เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพูนทอง หมู่ที่ 16 51
  17 พ.ย. 2560    เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 52
  17 พ.ย. 2560    เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 12 52
  17 พ.ย. 2560    เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 49
  17 พ.ย. 2560    เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำหนองมะขาม บ้านโคกกระพี้ทอง หมู่ที่ 11 51


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] หน้าที่ 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]