องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 472 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 พ.ย. 2560    เผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 20
  1 พ.ย. 2560    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 17
  1 พ.ย. 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 20
  1 พ.ย. 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
  1 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเดือน พฤศจิกายน 2560 20
  30 ต.ค. 2560    ชี้แจงรายละเอียดตามประกาศองการบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล อบต.หินดาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 18
  25 ต.ค. 2560    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล อบต.หินดาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19
  12 ต.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางระบบประปา อบต.หินดาด 18
  2 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเดือน ตุลาคม 2560 19
  26 ก.ย. 2560    ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 19
  7 ก.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อท่อ PVC แข็งชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 มม. ยาว 4 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา 18
  16 ส.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หินดาด หมู่ที่ 14 21
  11 ส.ค. 2560    เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หินดาด หมู่ที่ 14 20
  20 ก.ค. 2560    ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 38
  11 ก.ค. 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงฯ โดยวิธีตกลงราคา 21
  6 ก.ค. 2560    ประกาศใช้ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 18
  31 พ.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) 21
  31 พ.ค. 2560    ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 25
  23 พ.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคาโครงการเทพื้นคอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำ อบต.หินดาด หมู่ที่ 14 23
  19 พ.ค. 2560    เผยแพร่ราคากลางโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.หินดาด หมู่ที่ 14 22


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] หน้าที่ 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]