องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.พ. 2561 นายลัด เคียวกลางดอน 52
  29 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.พ. 2561 นางสุภาวรรณ เสนสิทธิ์ 46
  29 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.พ. 2561 นางสาวพิมพ์ แมงขุนทด 49
  25 ม.ค. 2561    ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 51
  25 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
  25 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 49
  22 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ 60
  22 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 48
  22 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 51
  19 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 53
  17 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 52
  16 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมปั๊มน้ำ ศพด.อบต.หินดาด 51
  11 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
  9 ม.ค. 2561    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน (หินเพิง) 55
  9 ม.ค. 2561    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 51
  9 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน (หินเพิง)บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
  9 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
  8 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็ก 50
  8 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาจัดหาเก้าอี้ เครื่องเสียง โครงการวันเด็ก 50
  8 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุโครงการวันเด็ก 50


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] หน้าที่ 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]