องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 472 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 17
  1 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 18
  29 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.พ. 2561 นายก้อง ไมขุนทด 19
  29 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.พ. 2561 นายลัด เคียวกลางดอน 17
  29 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.พ. 2561 นางสุภาวรรณ เสนสิทธิ์ 15
  29 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.พ. 2561 นางสาวพิมพ์ แมงขุนทด 16
  25 ม.ค. 2561    ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 17
  25 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
  25 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 19
  22 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ 22
  22 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 13
  22 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 19
  19 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 17
  17 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18
  16 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมปั๊มน้ำ ศพด.อบต.หินดาด 16
  11 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
  9 ม.ค. 2561    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน (หินเพิง) 22
  9 ม.ค. 2561    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 17
  9 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน (หินเพิง)บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
  9 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 18


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าที่ 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]