องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 49
  4 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ 49
  4 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ 49
  4 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ 49
  3 เม.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อครภัณฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะอาหารหน้าโฟเมก้า 51
  3 เม.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางของอเนกประสงค์ 51
  2 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะ นายก้อง ไมขุนทด ประจำเดือน เมษายน 2561 50
  2 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะ นายลัด เคียวกลางดอน ประจำเดือน เมษายน 2561 49
  2 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะ นางสุภาวรรณ เสนสิทธิ์ ประจำเดือน เมษายน 2561 52
  2 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะ นางสาวพิมพ์ แมงขุนทด ประจำเดือน เมษายน 2561 51
  30 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2561 46
  30 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ฯ ประจำเดือน เมษายน 2561 51
  29 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ฯ 48
  28 มี.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินดาดเหนือ ม.17 53
  28 มี.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.หินดาด 53
  28 มี.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านห้วยจรเข้ตะวันออก ม.19 56
  28 มี.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านกุดพญา ม.21 53
  28 มี.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยารักษ์ ม.24 52
  28 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17 52
  28 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ 24 54


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าที่ 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]