องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
  15 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
  11 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
  10 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
  8 พ.ค. 2561    แบบสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 - บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 63
  8 พ.ค. 2561    ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 - บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 61
  8 พ.ค. 2561    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 ถึง บ้านท่าขีเเหล็ก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 56
  8 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
  8 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
  1 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 60
  1 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 57
  30 เม.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
  30 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในรูปแบบ Excel File 49
  27 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน และเปลี่ยนโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
  25 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง 52
  23 เม.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 51
  23 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน มอก.) 49
  20 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง 48
  11 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
  10 เม.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ 52


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] หน้าที่ 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]