องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


ตรวจสอบพื้นที่กรณีมีชาวบ้านทำการขุดท่อน้ำออกจากแนวถนนของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔


             สืบเนื่องจาก นายสงคราม อ่อนตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ ได้แจ้งต่อ งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย อบต. หินดาด ว่า มีชาวบ้านทำการขุดท่อน้ำออกจากแนวถนนในหมู่บ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ ๒๔ ตำบลหินดาดอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

                     วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายปัญญา ผันดอนดู่ ผู้อำนวยการกองช่าง จ่าเอกเกียรติศักดิ์ เนตรคุณ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนิติกร อบต. หินดาด จึงได้ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ ลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว บริเวณถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหนองรักษ์ หมู่ที่ ๒๔ - บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖ โดยพบร่องรอยการนำท่อจำนวน ๑ ท่อนที่วางลอดใต้ถนน ออกจากจุดเดิมที่วางไว้ สอบถามนางอุทัย ถาวร เจ้าของนา ที่อยู่ติดแนวถนนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากฝนตกหนักและมีน้ำท่วมทำให้น้ำไหลไม่สะดวกตนจึงได้ทำการเอาท่อออกจากจุดเดิม เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น และจะดำเนินการฝังท่อให้อยู่ในสภาพเดิม ทั้งนี้ นายปัญญา ผันดอนดู่ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้สั่งชำชับนางอุทัย ถาวร ให้ดำเนินการนำท่อน้ำฝังไว้บริเวณจุดเดิมโดยเร็ว

2021-09-08
2021-08-27
2021-08-18
2021-08-03
2021-07-19
2021-07-12
2021-07-09
2021-06-11
2021-06-04
2021-05-18