องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านร้องคัดค้านการจัดทำโครงการก่อสร้างต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านศรีบุญเรือง ตำบลหินดาด อ. ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา


  • เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายวิชาญ ก่อมขุนทด รองนายก อบต.           หินดาด  นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร ปลัดอบต. หินดาด และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา กรณีชาวบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลหินดาด ได้ร้องเรียนคัดค้านโครงการก่อสร้างต่อเติมท่อลอดเหลี่ยมหมู่ที่ ๘ จุดพื้นที่ของโครงการฯ อยู่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๘ ทางหลวงแผ่นดิน - บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๘ ตำบลหินดาด เนื่องจากชาวบ้านอ้างว่า หากการจัดทำโครงการฯ สำเร็จจะทำให้น้ำไหลลงสู่พื้นที่นาของชาวบ้านเป็นจำนวนมาก และทำให้น้ำท่วมถนนที่ใช้ในการสัญจรในเขตที่    นาตน

         คณะตัวแทน จาก อบต. หินดาด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด หมู่ที่ ๘ และชาวบ้านที่คัดค้าน ได้ร่วมกันแก้ไขและเสนอแนะแนวทาง การแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านผู้ร้องเรียนแล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงเสนอให้หยุดการจัดทำโครงการฯ ดังกล่าว และเสนอให้มีการย้ายจุดพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการฯ จากจุดเดิมมาก่อสร้างบริเวณคันคูสระน้ำสาธารณประโยชน์ (สระสี่เหลี่ยม) หมู่ที่ ๗ ตรงแนวลำคลองสาธารณะเดิม แทน ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ หมู่บ้าน ดำเนินการจัดทำประชาคมชาวบ้าน เพื่อเสนอโครงการฯ นำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำโครงการฯ ในอนาคต ต่อไป

2021-09-28
2021-09-08
2021-08-27
2021-08-18
2021-08-03
2021-07-19
2021-07-12
2021-07-09
2021-06-11
2021-06-04