องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


รณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น


ด้วยในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการคอรัปชั่น นายประพันธ์ เชาวน์ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมรณรงค์การในต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และเป็นนโยบายสำคัญที่ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างถือปฏิบัติ

2021-06-11
2021-06-04
2021-05-18
2020-12-14
2020-09-22
2020-08-10
2020-08-10
2020-08-03
2020-07-15
2020-07-15