องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


(กองสาธารณสุขฯ) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปราสาทวิทยาคม ตำบลหินดาด มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครู และ นักเรียน เพื่อให้มีความรู้ มีความตระหนักการคัดแยกขยะและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2018-11-01
2018-11-01
2018-11-01
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31
2018-01-05
2017-07-12
2017-06-14