องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


(กองสาธารณสุขฯ) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ณ ศาลาประชาคมหมู่ 3


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาประชาคมหมู่3 บ้านห้วยจรเข้ ตำบลหินดาด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลหินดาด เพื่อให้มีความรู้ ความตระหนักการคัดแยกขยะและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2018-11-01
2018-11-01
2018-11-01
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31
2018-01-05
2017-07-12
2017-06-14