องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


(กองสาธารณสุขฯ) ประชุมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลหินดาด


กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อ ได้จัดการประชุมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลหินดาด ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" และคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการมูลฝอยในตำบลหินดาด