องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


(กองสาธารณสุขฯ) ประชุมคณะทำงานด้านการบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น ในวัน พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"
2018-01-05
2017-07-12
2017-06-14
2017-06-13
2017-06-09
2017-06-05
2017-05-20
2017-04-05
2017-03-30
2017-03-27