องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


(สปสช) โครงการกำจัดเหาในเด็กวัยเรียนด้วยสมุนไพรท้องถิ่น


รายละเอียดกิจกรรม
โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จัดทำโครงการกำจัดเหาในเด็กวัยเรียนด้วยสมุนไพรท้องถิ่น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560