องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


สปสช โครงการประชุมสัมนาผู้นำเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพ


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหินดา ได้เข้าร่วมโครการประชุมสมนาผู้นเครอขายกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด เพื่อ ให้ผู้นำเครือข่าย ได้เข้าใจระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแลเปลี่นเรียนรู้ และขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอร่วมกัน ในวันี่ 19-20 มกราคม 2560
2018-11-01
2018-11-01
2018-11-01
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31
2018-01-05
2017-07-12
2017-06-14