องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการกิจกรรม 5 ส อบต.หินดาด ประจำปี 2559


พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.หินดาด ทุกคน ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย