องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


สำนักงาน ก.ก.ต. จังหวัดนครราชสีมา มาประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และตรวจดูความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เขตเลือกตั้งที่ 13 (แทน


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  สำนักงาน ก.ก.ต. จังหวัดนครราชสีมา โดยจ.ส.ต.สมพงษ์  ตันดี  หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม  มาประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  และตรวจดูความเรียบร้อยในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  เขตเลือกตั้งที่ 13 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

2022-11-21
2022-11-18
2022-10-07
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-22
2022-09-05
2022-09-01