องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด


วันที่ 18 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. นายสุวิช คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์ "เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing)"และมีแผนปฏิบัติการครอบคลุมทั้ง 24 หมู่บ้านในตำบลหินดาด ในระหว่างวันที่ 18-24 พ.ย.65 ซึ่งตามแผนปฏิบัติการในวันนี้ได้ดำเนินการจำนวน 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านหินดาด ม.1 ,หมู่บ้านหินดาดตะวันออก ม.13,หมู่บ้านหินดาดเหนือ ม.17,หมู่บ้านศรีบุญเรือง ม.8 และหมู่บ้านโคกสามัคคี ม.12 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนที่ถูกวิธี

2022-11-21
2022-11-18
2022-10-07
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-22
2022-09-05
2022-09-01