องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ2565ณ อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

2023-01-20
2022-12-26
2022-12-09
2022-11-21
2022-11-18
2022-10-07
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-28
2022-09-27